Afp og uføretrygd Bergens Tidende


    afp og uføretrygd

    Source: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_image/346440.png?_encoded\u003d2f66666666666678302f35382f29303136286874646977656c616373\u0026_ts\u003d162b966b9e0


    Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser? - Skattebetalerforeningen Etter kan alle ta ut folketrygd og privat tjenestepensjon allerede fra 62 år. Det går uføretrygd an å jobbe ved siden av. Afp fra 62 til 67 år kan dermed bli en «gullalder» for dem som velger denne kombinasjonen. Alle kan fra velge selv når de vil ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, samt hvor stor andel av den de ønsker å ta ut. Du kan også velge å stoppe utbetalingen for en periode, endre uttaksgraden eller starte utbetalingen igjen. gir sykkel 5. apr Valget mellom tidlig pensjon med AFP og uføretrygd de siste årene av arbeidslivet kan ha stor betydning for den økonomiske situasjonen til. NEI: Hvis du mottar, eller har mottatt, uføretrygd fra NAV (hel eller delvis) etter du har fylt 62 år, kan du ikke få AFP. Skal du søke om AFP, må du derfor si fra deg.


    1 2 3 4 5